Læreplaner for Myretuen kan downloades herunder. Dette materiale er grundlagt for det pædagogiske arbejde i Hjørring kommunes dagtilbud. Det omfatter formål, mål, værdier, samfunds og lærings syn, samt dannelsesbegreb som tilsammen udgør et teoretisk fundament for kvalitetsudvikling på dagtilbudsområdet. Det er ud fra denne teoretisk tænkning, at den enkelte institution formulerer handlingsrettede mål indenfor temaerne i den pædagogiske læreplan.