Udeliv

"Naturen er mangfoldig og der er ikke knyttet bestemte aktiviteter til den, derfor skaber børn selv leg og magi"

Naturen er kendetegnende ved at være rummelig og foranderlig og kun få ting har definerede funktioner. Dette mener vi er med til, at fremme børnenes fantasi og kreativitet og udbygge børnenes idéer og erfaringer. 

Børn har et højt aktivitetsniveau og vi mener aktiviteter/leg i naturen er med til at styrke kroppen og øge udholdenheden. Hvilket skaber sundhed og velvære for barnet.
I vores hus vægter vi udelivet fordi vi oplever albuerum. Der er større tolerance og færre konflikter blandt børnene. Vi oplever udelivet inviterer til fordybelse, er beroligende og mindsker børns stressniveau. 

Børnene deltager aktivt i de forskellige gøremål på legepladsen (årstidsbestemte aktiviteter) (fejning, snerydning og have arbejde) 
Børnene hjælper med at passer vores geder, høns og kaniner.De fodre dyrene, sætter gederne på græs, henter æg hos hønsene, kæler for kaninerne og hjælper til med at muge ud og holde rent.                            Vi bruger tid på at snakke med børnene om respekt for både dyr og natur. 
På vores legeplads har vi et dejligt bålsted som vi bruger rigtig meget tid omkring. Her oplever vi fællesskab, positiv stemning og masser af sanseoplevelser og indimellem er vi heldige, at få maven fyldt op.

"Vi er et hus, hvor udelivet er en naturlig del af vores hverdag"