Kreativitet

"Da al kreativitet bunder i barnets fantasi, er det grundstenen for ethvert kreativitet projekt"

Kreativitet handler om at undre sig og være  nysgerrige. Kreativitet betyder at vi ud fra vores oplevelser og erfaringer, kommer til at tænke på nye måder, får nye idéer og afprøver ting på nye måder. 

Når vi har aktiviteter i Myretuen er vi derfor opmærksomme på børnenes spor, på deres nysgerrighed og undren. Derfor undre vi os sammen med børnene, og hjælper dem med at eksperimentere og søge svar på den verden vi er i. 
Jo mere vi undre os sammen, jo flere spørgsmål dukker der op. Børnene lærer derigennem at tænke over muligheder på flere måder, at tænker ud af boksen.

Kreativitet kommer også til at udtryk, når vi gennem de indtryk vi får, udtrykker os på forskellige måder. I måden vi tegner og maler, i sange vi synger,. måden vi klipper og klistre og skaber alt muligt. Men også i måder at være sammen på, nye legemønstre, andre måder at håndtere situationer på, skabe relationer og være en del af et socialt fællesskab
Målet er, at vi kan sende børn i skole, som har lyst til at undre sig og spørge ind til den verden vi er i. 
Vi er et hus med god plads og mulighed for at eksperimentere og sammen søge ny viden.