I Myretuen har vi det grønne og det blå flag

    
Vi er medlem af grønne spirer og har både det grønne, det blå, og det bæredygtige flag. Det grønne flag synliggøres vores arbejde for en grønnere hverdag sammen med børnene. Det blå  Spring Ud-Flag har fokus på den sunde sansemotoriske udvikling med naturen som springbræt. Grønne spirers bæredygtighedsflag bliver uddelt til institutioner, som gør en særlig indsats for at introducere børnene til bæredygtighed, naturens mangfoldighed og i det hele taget en grøn hverdag i dagtilbuddet.  
Grønne Spirer fokusere på udeliv, natur og miljø samt en grøn og sund hverdagskultur i institutionerne. Naturen er livsbekræftende, spændende og lærerig, og med inspirerende kurser og velskrevet materiale motiverer Grønne Spirer de voksne til at tilbyde børnene flere naturoplevelser.

I vores hus vægter vi udeliv højt fordi vi oplever større albuerum. Vi er ude 365 dage om året. Der er større tolerance og færre konflikter blandt børnene. Udelivet inviterer til fordybelse, er beroligende og mindsker børns stressniveau. 
Børnene deltager aktivt i de forskellige gøremål på legepladsen, hvor der er årstidsbestemte aktiviteter.
Vi har egen køkkenhave og drivhus, både i vuggestuen og børnehaven, hvor børnene hjælper med at passe, vande og luge. Og er der noget bedre end at spise en tomat eller agurk som man selv har plantet og set vokse.
Børnene hjælper med at passe vores dyr. De fodre, sætter gederne på græs, henter æg hos hønsene og kæler for kaninerne, og hjælper til med at muge ud og holde rent hos alle vores dyr.
Vi bruger tid på at snakke med børnene om respekt for både dyr og natur.