Vision    

Vision for Sindal private børnehus Myretuen

 
 
"Det er målet for Børnehuset Myretuen i samarbejde med forældrene, at medvirke til børnenes fortsatte udvikling som livsduelige mennesker i fremtidens samfund. Med livsduelighed forstår vi evnen til at leve et meningsfuldt liv i alle tilværelsens aspekter. Vi vil løse opgaven gennem målrettet arbejde med faglighed, sociale kompetencer, kvalitet, ansvarlighed og kreativitet i et lærings-­? og arbejdsmiljø præget af arbejdsglæde, ligeværd og trivsel." 
 
 
Vi vægter til stadighed at holde vores opmærksomhed på, at de rammer vi skaber for børnene i Myretuen skal være trygge. Når børnene føler sig trygge vil de åbne sig og være modtagelige overfor påvirkning og dermed vil børnene lære. 
 
Ligeså vigtigt er det, at udfordre hvert enkelt barn. Udfordringen skal sikre, at børnene hele tiden oplever, at der er nye grænser at søge, nye barrierer at overkomme, nye ting at lære. På den måde bevarer børnene deres nysgerrighed overfor sine egne evner samt mulighederne i omgivelserne. 
 
Endelig er det vigtigt, at give børnene en klar fornemmelse af styrkerne i fællesskabet samt en oplevelse af, at fællesskabet er noget der skal plejes, at sociale relationer skal opbygges og udbygges, hvis ikke de skal visne. 
 
For at fastholde vores opmærksomhed på tryghed, udfordringer samt fællesskabet som nogle mere grundlæggende værdier for det arbejde, vi hver dag udfører, tager vi udgangspunkt i den fælles læreplan for Hjørring kommunes daginstitutioner. Den understøtter vores værdier, samt giver os nogle gode mål at arbejde os frem i mod.  
 
 

 


Side fra Net For Dig