Forældrearrangementer    

Forældrearrangementer i Myretuen 2020:
 
Grundet den nuværende situation med Covid-19, har vi valgt ikke at lægge datoer op for arrangementer, førend det bliver muligt ift. antal deltagere.
 
Forældreinformationsmøde har vi 2 gange om året. Her forsøger vi at opdatere forældre på ting som er værd at huske. Vi informerer om børnenes hverdag, og hvilke pædagogiske tiltag der arbejdes med i grupperne. Der er god mulighed for forældre til at stille spørgsmål og til at lære andre forældre at kende.
 
Generalforsamling og arbejdsweekender er her I har mulighed for at være med til at forme jeres børns muligheder i hverdagen.
 
Arbejdsweekender har vi 2 gange om året, hvor forældregruppen altid er godt repræsenteret, og børnene selvfølgelig også er velkomne.
 
Generalforsamling er altid i Marts måned.
 
 
 

 


Side fra Net For Dig