Grønne spire    

I Myretuen har vi det grønne flag
 
Det grønne flag har vi fået gennem Grønne Spirer, som er Friluftsrådets grønne mærkningsordning for børneinstitutioner
Med ordningen synliggøres institutionernes arbejde for en grønnere hverdag.
Grønne Spirer er der fokus på udeliv, natur og miljø samt en grøn og sund hverdagskultur i institutionerne.
Naturen er livsbekræftende, spændende og lærerig, og med inspirerende kurser og velskrevet materiale motiverer Grønne Spirer de voksne til at tilbyde børnene flere naturoplevelser.
 
I vores hus vægter vi udelivet højt fordi vi oplever større albuerum. Her er vi ude 365 dage om året. Der er større tolerance og færre konflikter blandt børnene. Vi oplever at udelivet inviterer til fordybelse, er beroligende og mindsker børns stressniveau. 
Børnene deltager aktivt i de forskellige gøremål på legepladsen (årstidsbestemte aktiviteter). (fejning, snerydning og havearbejde). 
Børnene hjælper med at passe vores geder. De fodrer gederne, sætter dem på græs og hjælper til med at muge ud og holde rent i gedehuset. Vi bruger vi tid på at snakke med børnene om respekt for både dyr og natur.
 

 


Side fra Net For Dig