Bestyrelsen    


Formand Anne Ziegler
Næstformand Kasper Vandtved Andersen
Sekretær Rikke Krogh
Menigt medlem Miré Larsen
Menigt medlem Sabine Nørgaard Pedersen
Menigt medlem Dennis Holmberg Nielsen
Suppleant Peter Henriksen
Suppleant Tanja Thomsen
Medarbejderrepræsentant Mette Nejsum

Side fra Net For Dig