Læreplaner    

Læreplaner for Myretuen kan downloades herunder. Dette materiale er grundlaget for det pædagogiske arbejde i Hjørring kommunes dagtilbud. Det omfatter formål, mål, værdier, samfunds og læringssyn samt dannelsesbegreb som tilsammen udgør et teoretisk fundament for kvalitetsudvikling på dagtilbudsområdet. Det er ud fra denne teoretiske tænkning, at den enkelte institution formulerer handlingsrettede mål indenfor temaerne i den pædagogiske læreplan.

Læreplaner

Sindal private børnehus Myretuen.

 


Side fra Net For Dig